Co dalej?

Na rynku pojawiła się nowa książka prof. Jana Żaryna, zatytułowana „Kościół i naród”. Porusza ona niezwykle istotną kwestię przenikania się polskości i chrześcijaństwa. Nie sposób mówić o naszej ponadtysiącletniej historii z pominięciem roli Kościoła i jego wybitnych przedstawicieli. Kościół towarzyszył Polakom zarówno w okresie triumfów Rzeczypospolitej, jak i – może nawet jeszcze bardziej – narodowych nieszczęść. Niezwykle istotna była misja Kościoła w okresie utraty niepodległości i okupacji, kiedy to właśnie Kościół stał na straży polskiej tożsamości. Równie ważną rolę odgrywali ludzie Kościoła w okresie komunizmu. Jaka przyszłość czeka tę ścisłą relację Polska–Kościół?
W programie udział biorą: prof. Jan Żaryn (dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej), Bronisław Wildstein (pisarz, eseista, publicysta) oraz prof. Joeseph Weiler (New York University School of Law, Harvard University).