Co dalej?

Konflikt militarny na Ukrainie i wcześniejszy, blisko dwuletni kryzys gospodarczo-społeczny związany z walką z pandemią Covid-19 wstrząsnęły współczesnym światem i przeorientowały dotychczasowy sposób postrzegania nie tylko społeczeństw