Co dalej?

Jedna z najciekawszych książek o współczesnej Ukrainie nosi tytuł „Syndrom postkolonialny”. Napisał ją ukraiński eseista Mykoła Riabczuk. Skoro syndrom postkolonialny, to musiał być kolonializm. Skoro był kolonializm, to musieli być i kolonizujący, i kolonizowani. I pogarda dla kolonizowanego ludu. Czy Ukraina była i jest ofiarą rasizmu? Rosjanie, tak jak niektóre inne narody, są ksenofobami. W programie udział biorą: dr Bartosz Machalica, historyk, politolog, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego; Grzegorz Górny, publicysta, autor książek i filmów oraz dr Matevż Tomsić, słoweński socjolog, wykładowca na Uniwersytecie w Novej Goricy.