Co dalej?

Jedna z najciekawszych książek o współczesnej Ukrainie nosi tytuł „Syndrom postkolonialny”. Napisał ją ukraiński eseista Mykoła Riabczuk. Skoro syndrom postkolonialny, to musiał być kolonializm. Skoro był kolonializm, to musieli by