Co dalej?

W kontekście bardzo napiętej obecnie sytuacji na wschodzie Europy autorzy programu pragną przybliżyć i skonfrontować dwie koncepcje polityczne, odnoszące się do środkowo - wschodnich rejonów naszego kontynentu.

Twórcami tzw. koncepcji wschodniej, zakładającej dobrosąsiedzkie stosunki suwerennej Polski z niepodległymi państwami - Ukrainą, Litwą, Białorusią, które wyłonią się po spodziewanym rozpadzie ZSRR, byli Jerzy Giedroyc (wydawca i redaktor naczelny miesięcznika Kultura w latach 19472000 w Maisons - Laffitte pod Paryżem) i jego bliski współpracownik Juliusz Mieroszewski. Zamierzali oni przekonać opinię publiczną do uznania aspiracji niepodległościowych narodów tworzących w przeszłości Rzeczpospolitą. Po przemianach geopolitycznych i ustrojowych w Europie u schyłku XX wieku uznano, że koncepcja wschodnia, zwana doktryną Giedroycia lub Kultury, jest nadal aktualna i może stanowić podstawę działań politycznych, z aktywnym udziałem będącej liderem przemian Polski jako orędownika doktryny.