Co dalej?

Pandemia koronawirusa wywołała procesy, które z jednej strony budzą aprobatę, z drugiej protesty. Wywołują to regulacje wprowadzające nadmierna ingerencja państwa w życie obywateli. Gdzie leżą granice między wolnościami obywatelskimi, a obowią