Co dalej?

Migracja jest tak stara jak ludzkość. Wprowadzenie granic miało na celu uregulowanie, ale także ograniczenie tego podstawowego zwyczaju ludzkiego. Z definicji, granice istnieją po to, by oddzielić jedną grupę ludzi od drugiej, wyodrębniając z nich sp