Co dalej?

Pokój i dobrobyt w zjednoczonej Europie to główne założenia i ideały towarzyszące jedenastu wizjonerom, którzy utorowali drogę do utworzenia dzisiejszej Unii Europejskiej. W 1952 roku sześć krajów stworzyło Europejską Wsp&