Co dalej?

Skłonność do prowadzenia wojen jest wrodzoną cechą ludzką, człowiek jest z natury ekspansywny i jeżeli tylko ma taką możliwość będzie dążyć do powiększania ilości posiadanych dóbr i poszerzania zakresu swojego działania, również przy uż