Co dalej?

Skłonność do prowadzenia wojen jest wrodzoną cechą ludzką, człowiek jest z natury ekspansywny i jeżeli tylko ma taką możliwość będzie dążyć do powiększania ilości posiadanych dóbr i poszerzania zakresu swojego działania, również przy użyciu przemocy. Słyszymy często, że w czasach globalizacji i w czasach Internetu wojny są niemożliwe wszyscy wszystko o sobie wiedza, a współpraca gospodarcza jest tak posunięta, że wyklucza konflikty w dawnym stylu. Czy tak jest naprawdę? Wojna bez wojny.