Co dalej?

Francja jest stawiana jako wzór nowoczesnego państwa świeckiego i całkowicie zlaicyzowanego, w którym święta obchodzone są bez symboliki w przestrzeni publicznej o co dbają merowie francuskich miast i miasteczek. Jednocześnie dosyć żywiołowo reagowali katolicy świeccy na całkowite zamknięcie kościołów w czasie pandemii. Jednocześnie na przedmieściach Paryża i innych dużych i mniejszych francuskich miast grasują gangi młodocianych muzułmanów. Czy Francja jako wspólnota narodowa ma szanse na przetrwanie bez religii katolickiej? Co stało się z najstarszą córą Kościoła?

Gośćmi programu są Bronisław Wildstein (publicysta) i Michał Matlak (Kultura Liberalna).