Co dalej?

„To bowiem jest wolą ojca mego, aby każdy, kto widzi syna mego i w niego wierzy miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” - głosi Ewangelia św. Jana. Dziś życie wieczne obiecują prorocy transhumanizmu, którzy zapowi