Co dalej?

Kiedyś konserwatyzm oznaczał opór wobec zmian, a konserwatyści bronili tego, co trwa. Dziś, pomimo dominacji w wielu krajach lewicowo – liberalnego mainstreamu, konserwatywna kontrrewolucja zaznacza swoją obecność w różnych krajac