Co dalej?

Ciało we współczesnym świecie. Jak zmienia się jego postrzeganie, wykorzystywania jego roli? Dlaczego ciało nie należy już do strefy sacrum? Co o dzisiejszym społeczeństwie mówi nam podejście do ciała? Co może powiedzieć o przyszłości r