Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939-1945

Docierający do Francji członkowie polskiego personelu lotniczego, późną jesienią 1939 roku, nareszcie trafili do ziemi obiecanej. Ci którym udało się wydostać z Węgier, Rumunii czy państw nadbałtyckich cieszyli się, że nareszcie będą wa