Chuligan literacki

Mateusz Matyszkowicz rozmawia z francuskim filozofem polityki Yves Charles Zarka o kryzysie państwa nowożytnego, błędach popełnionych podczas tworzenia Unii Europejskiej i wynikających z nich konsekwencji, a także o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą p