Chuligan literacki

Gościem Mateusza Matyszkowicza jest filozof i redaktor naczelnym „44/Czterdzieści i cztery. Magazynu apokaliptycznego” Rafał Tichy. Rozmowa toczy się wokół wizji mesjanizmu w interpretacji środowiska „Magazynu 44”, pocz