Chuligan literacki

Jakub Lubelski jest tegorocznym laureatem nagrody Feniks za książkę „Ssanie. Głód sacrum w literaturze polskiej”. – Mamy bardzo wąską formułę mówienia w debacie publicznej, w sztuce o kościele w sposób niekoście