Chuligan literacki

Andrzej Dobosz opowiada nieznane dotąd anegdoty o środowisku paryskiej Kultury. Zdradza też jaka książka zainspirowała go do zamieszkania we Francji, gdzie mieściła się jego księgarnia Librairie Dobosz, dlaczego w PRL-u wrócił do siermiężnej W