Chuligan literacki

Pierwsza część rozmowy z prof. Krzysztofem Rutkowskim – historykiem literatury, który wprowadza nas w pełen zjaw i zbłąkanych dusz świat „Dziadów” Adama Mickiewicza. Jakimi środkami Mickiewicz próbował w XIX wieku ożywić ducha greckiej tragedii? Czy Dziady to dramat porzuconego kochanka, czy opowieść o udręczonej wspólnocie narodowej?