Chuligan literacki

Pierwsza część rozmowy z prof. Krzysztofem Rutkowskim – historykiem literatury, który wprowadza nas w pełen zjaw i zbłąkanych dusz świat „Dziadów” Adama Mickiewicza. Jakimi środkami Mickiewicz próbował w XIX wie