Chuligan literacki

Stanisław Srokowski jest autorem powieści „Nienawiść”, stanowiącej kanwę filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego. Urodzony w 1936 roku Srokowski jako dziecko stał się świadkiem ważnych historycznych wydarzeń. Kameralna rozmowa w pustej kawiarni stanowi świadectwo osobistego doświadczenia trudnej historii. Pisarz przytacza opowiedziane mu skrywane i drażliwe historie relacji polsko – ukraińskich. Spotkanie jest filozoficzną dysputą o przyczynach rodzącej się między ludźmi nienawiści. Jest analizą doktryny nienawiści.