Chuligan literacki

Gościem Mateusza Matyszkowicza jest Sławomir Koper, pisarz, historyk, znawca II Rzeczpospolitej. Rozmowa o Bolesławie Wieniawie-Długoszowskim – jednej z najciekawszych postaci dwudziestolecia międzywojennego. Był adiutantem Józefa Piłsud