Chuligan literacki

Drugi odcinek poświęcony Ferdynandowi Goetlowi – pisarzowi, prezesowi Pen-Clubu i scenarzyście. Goetel był jedną z najważniejszych postaci świata literackiego w dwudziestoleciu międzywojennym, ale jako świadek Katynia został skazany na zapomnie