Chuligan literacki

Druga część rozmowy z profesorem Robertem Hampsonem. Mateusza Matyszkowicza rozmawia o Josephie Conradzie. Robert Hampson opowiada o recepcji romantycznej myśli Conrada oraz o tym w, jaki sposób autor Jądra ciemności opisywał kolonializm i płynące z niego konsekwencje.