Chuligan literacki

Bohaterem odcinka jest Ernst Jünger, niemiecki pisarz, autor autobiograficznej książki „In Stahlgewittern” (w Polsce znanej jako „Książę piechoty”). Mateusz Matyszkowicz rozmawia o tym dziele – napisanym w 1920 roku, kilkakrotnie przez autora zmienianym, a więc odzwierciedlającym zmiany poglądów twórcy – z Wojciechem Kunickim i Tomaszem Gabisiem.