Chuligan literacki

Profesor Roger Scruton, jeden z wybitniejszych i bardziej kontrowersyjnych filozofów politycznych w rozmowie z Mateuszem Matyszkowiczem opowiada o pięknie, sztuce współczesnej i konserwatyzmie. Czy zmysł artystyczny jest skorelowany z p