Chuligan literacki

Prowadzący Mateusz Matyszkowicz i jego gość – autor omawianej publikacji – rozmawiają w przestrzeni nawiązującej do tematyki podejmowanej w książce (np. muzea, galerie sztuki, sale teatralne lub koncertowe). Celem programu jest nie tylko