Chrześcijanie w społeczeństwie

Nawet w słynącym z poszanowania prawa Imperium Rzymskim władcy tolerowali niewolnictwo. Godność, równość i wolność to pojęcia chrześcijańskie. Na takich podstawach można budować sprawiedliwe społeczeństwo.