Chrześcijanie w społeczeństwie

O każdej porze dnia w wielu miejscach na świecie odbywają się procesy sądowe. Często rozwiązuje sprawy nie najwyższej wagi. Wszędzie jednak wyczuwalne jest ludzkie pragnienie sprawiedliwości. Co rozumiemy przez sprawiedliwość?