Chrześcijanie w społeczeństwie

Dlatego w obliczu chciwości i indywidualizmu leżącego u podstaw międzynarodowego kryzysu finansowego zaleca się etykę służby społeczeństwu, w której pieniądze służą do wzrostu, a nie zniewolenia gospodarki.