Centrum Pieniądza NBP

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka jest placówką ekspozycyjno-edukacyjną Narodowego Banku Polskiego, która mieści się w sercu Warszawy. Misją Centrum Pieniądza NBA jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej ekonomii i historii pieniądza w nowoczesny sposób, przy wykorzystaniu różnorodnych form prezentacji i nowoczesnych technologii.