Cappuccino z książką

– Cała powieść jest o tym, że powinnością człowieka jest poszukiwanie sensu życia i konfrontowanie różnorodnych odpowiedzi, które nam ofiaruje historia, kultura i literatura. I żyć z faktem, że żadna z tych odpowiedzi nie wystarcz