Cappuccino z książką

– Siedzimy w więzieniu. Rodzimy się w jakimś społeczeństwie i bardzo trudne, niemożliwe jest wybrnąć z tego. Rodzimy się w pewnej religii i bardzo trudno jest się z niej wyswobodzić. Mamy płeć i to też jest pewna niewola. Jest też niewola ciele