Cappuccino z książką

Ukazał się właśnie drugi tom obszernego wydawania poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – z tej okazji w programie rozmowa z córką poety, Kirą Gałczyńską. Omówione zostaną też m.in. nowa książka Thomasa Pynchona „W siec