Cappuccino z książką

Sylwia Chutnik, Anna Kałuża i Karolina Sulej prezentują najciekawsze ich zdaniem książki ostatnich dni: esej polityczny historyka Jana Sowy „Inna Rzeczpospolita” oraz komiks wybitnego twórcy wizualnego Jakuba Woynarowskiego „