Cafe Piosenka

W specjalnym odcinku zaprezentowane zostały piosenki z płyty Ryszarda Makowskiego „Marsz, marsz Niepodległa”. Jest to autorskie spojrzenie na wybrane zdarzenia z historii Polski po 1918 roku. „Pamiątki po Legionach” przywołują Legiony Piłsudskiego, „Czarno-biały film z Dymszą” nawiązuje do międzywojnia, a „Kolorowe skarpetki i jazz” opisują lata 50. Tytułowa piosenka „Marsz, marsz Niepodległa” powraca do momentu oswobodzenia Polski z zaborów 11 listopada 1918 roku, ale jest też odnośnikiem do współczesnego Marszu Niepodległości. W drugiej części programu udział bierze skrzypaczka Kamila Malik.