Cafe Historia

Ostentacja i przepych to dwie cechy charakteryzujące rezydencję Wiktora Janukowycza. Mieszkanie w tak wielkich willach przez głowy państwa wynika z chęci pokazania, że władca jest potężny – w ten sposób buduje swój prestiż. Czy je