Cafe Historia

Jan Piekałkiewicz to postać niemal zupełnie dziś zapomniana. Urodził się w 1892 roku w Kursku w rodzinie inteligenckiej. Studia ekonomiczne ukończył w Petersburgu. W 1917 r. został kierownikiem Wydziału Statystycznego w Piotrogrodzie. Był pasjonatem