Cafe Historia

Jan Piekałkiewicz to postać niemal zupełnie dziś zapomniana. Urodził się w 1892 roku w Kursku w rodzinie inteligenckiej. Studia ekonomiczne ukończył w Petersburgu. W 1917 r. został kierownikiem Wydziału Statystycznego w Piotrogrodzie. Był pasjonatem statystyki i ekonometrii. Odegrał ważną rolę w przeprowadzeniu pierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski (1921). Polityk PSL „Piast”. W 1942 roku został Delegatem Rządu na Kraj. W 1943 roku został aresztowany i zamordowany przez Niemców.