Cafe Historia

W 1414 roku Władysław Jagiełło, jako pierwszy w Europie, zadecydował się nawiązać z Turkami ściślejszy kontakt. Uważał, że to państwo może namieszać w historii i wolał trzymać się bliżej groźnego władcy. Stosunki polsko-tureckie mają już 600 lat. Roz