Cafe Historia

Zapusty to dawne polskie określenie karnawału używane jeszcze po II wojnie światowej, zwłaszcza na wsiach. Dla grup zamożniejszych zapusty były okresem zabaw, kuligów, balów. Tłusty czwartek to ważny element tej tradycji. Jadło się w&oa