Cafe Historia

Zapusty to dawne polskie określenie karnawału używane jeszcze po II wojnie światowej, zwłaszcza na wsiach. Dla grup zamożniejszych zapusty były okresem zabaw, kuligów, balów. Tłusty czwartek to ważny element tej tradycji. Jadło się wówczas obficie, acz z tym czasem nie ma związanych specjalnych potraw. Wyjątkiem są pączki oraz faworki. Pączki przyszły do Polski najpewniej z Włoch, podobnie jak samo słowo „karnawał”, które w języku polskim zadomowiło się w XVI wieku. Istnieje też teoria, że trafiły do nas z Wiednia. A skąd wzięły się faworki?