Cafe Historia

5 grudnia 1953 roku Józef Światło, ówczesny wicedyrektor Departamentu X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, uciekł za granicę. Polskie władze były początkowo przekonane, że został on uprowadzony przez obce służby. Ucieczka Światły,