Cafe Historia

Nie jest tym samym, co savoir-vivre. To zestaw reguł, którymi rządzi się międzynarodowa dyplomacja. Ma ułatwić uniknięcie nieporozumień na tle pierwszeństwa między osobami reprezentującymi oficjalne stanowiska. Dlaczego kluczowym wydarzeniem dla ukształtowania zasad protokołu dyplomatycznego był kongres wiedeński?