Cafe Historia

W 1948 roku – 5 lat po powstaniu w getcie warszawskim - na zrujnowanym Muranowie stanął pomnik żydowskiego zrywu zbrojnego. W momencie odsłaniania pomnika, na znak protestu przeciwko zawłaszczaniu pamięci o powstaniu przez komunistów &nd