Cafe Historia

Gdzie ma stanąć pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego? Na miejscu pomnika Braterstwa Broni na warszawskiej Pradze, gdzie chcą politycy, czy na Żoliborzu, gdzie chce rodzina. Do kogo należy ta pomnikowa postać? Do kogo należą bohaterowie polskiej histo