Cafe Historia

Rzeź na Wołyniu została określona mianem „czystki etnicznej”, a nie „ludobójstwa”. Zdecydował o tym na drodze głosowania polski parlament. Jaka jest definicja „ludobójstwa”, kiedy powstała i dlaczego