Cafe Historia

Krytyczne myślenie, dostrzeganie związków i umiejętność prowadzenia dyskusji to założenia twórców reformy nauczania historii. Czy po roku od wprowadzenia zmian można mówić o sukcesie? – Nauczanie problemowe często nie wychodzi nawet ze studentami – odpowiadają przeciwnicy reformy i dodają, że zmiany doprowadziły do banalizacji wiedzy, trywializacji materiałów edukacyjnych i do zmniejszenia liczby godzin historii w planie lekcji.