Cafe Historia

W 1563 roku, czyli dokładnie 450 lat temu, po raz pierwszy przetłumaczono tekst Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych na język polski. O Biblii Brzeskiej i wydarzeniu, jakim było jej wydanie rozmawiamy z historykiem kościoła prof.