Cafe Historia

Wołyń przed wojną leżał w granicach przedwojennej Polski. Na tych terenach w symbiozie żyli Ukraińcy, Polacy, Żydzi i Niemcy, a tlących się nacjonalizmów nikt się wówczas nie obawiał. Historycy do dziś próbują zrozumieć, dlaczego