Cafe Historia

W ramach pierwszej edycji konkursu „Pamięć nieustająca” do organizatorów z Fundacji Ostoja przy Wiśle przyszło aż 1400 prac. Dlaczego tak wielu młodych ludzi zareagowało na ideę konkursu i wzięło w nim udział? Na to pytanie odpowia