Cafe Historia

Dlaczego w prasie europejskiej i amerykańskiej uporczywie powtarzane są sformułowania „polskie obozy zagłady”? Dlaczego Hiszpanie promowali film „Pianista” jako opowieść o nazistowskiej Polsce? Co wpływa na wizerunek Polski w