Cafe Historia

Jak będzie wyglądało miejsce pamięci na terenie byłego obozu śmierci w Sobiborze, rozstrzygnie międzynarodowy konkurs. To kolejne miejsce, w którym zostanie upamiętniona największa tragedia II wojny światowej. Jak projektować takie miejsca, jak budować takie mauzolea, żeby mimo mód i zmieniających się trendów w sztuce oddziaływać na wrażliwość ludzi XXI wieku?