Cafe Historia

265 papieży, 42 antypapieży, kilkunastu zamordowanych, od 7 do 10 papieży, którzy zostali zrezygnowali pod przymusem i dwóch, którzy abdykowali dobrowolnie. Pierwszym z nich był Celestyn V, który ustąpił po pięciu miesiąca